Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelses-beskrivelse:                                          14.maj 2018

Jeg, Inge Marie Busk Nielsen er den eneste dataansvarlige og databehandler.

 I min kalender opføres KUN klientens fulde navn.

 Journalen findes KUN på håndskrevet papir og opbevares i aflåst skab.

Journalen indeholder kun de for sagen relevante oplysninger jeg skal bruge, for at kunne hjælpe klienten bedst muligt i behandlingsforløbet jf. DBF Art. 5 stk 1 litra c.  

Oplysninger herunder indeholder DBF arikel 6 stk 1 samt DBF art. 9 stk 1 i henhold til behandlingsformålet.

Beskrivelsen af den foretagede behandlingen noteres efter behandling  og skrives i forkortelser. 

 Journalen gemmes i aflåst skab i 5 år efter ophørt behandling, og markuleres derefter. Det samme gælder for al regnskabsmateriale.

 Henvendelser på mail besvares kort med -ring venligst- og mailen slettes efterfølgende. Hvis det er en sygdomsbeskrivelse printes den og vedhæftes journalen og mailen slettes derefter.

På min telefon slettes sms og beskeder når en aftale med klienten er indgået.

 Ved telefonisk konsultation gælder de samme regler, dog kun med mundtlig samtykke.

Ved manglende samtykke og tilbagekaldelse af samtykke kan behandlingen ikke finde sted eller fortsætte.

 

 Klienter og kursister fra min mail-liste har givet samtykke til nyhedsbrev.

De bliver straks slettet, hvis de trækker samtykket tilbage. 

 Jeg vurderer at risikoen for tab af data er minimal, da det kun er mig, der har kontakten med klienterne og deres oplysninger.

 MEN: Hvis der sker et tab af oplysninger, kontaktes Datatilsynet inden 72 timer.

Samtykkeerklæring

Ved første besøg i klinikken bedes du underskrive en samtykkeerklæring, der ser sådan ud.

Samtykkeerklæring.

 Navn:………………………………………………………………..

 Adresse:…………………………………………………………….

 Telefonnr:………………………………………………………….

 Email:………………………………………………………………..

Din journal med dine oplysninger er kun til brug for mig i dit behandlingsforløb.

Den skrives på papir, som bliver opbevaret i et aflåst skab i 5 år.

Jeg har tavshedspligt­.

 Har du kontaktet mig på mail, vil den blive slettet så snart vi har haft/ lavet en telefonisk aftale.

 Du har ret til indsigt i de indsamlede data og kan til enhver tid trække samtykket tilbage.

 Jeg er godkendt af datatilsynet.

 ------------------------------------------------------------------

Undertegnede giver hermed tilladelse til opbevaring af min journal hos 

Lys-Healing. 

 Dato:………………..

 Underskrift:………………………………………………………

Del siden