Artikel Hendes Verden

Englehjælp til Elisabeth

 

 - I dag kan jeg alting. Smerterne er væk, og det samme gælder de psykiske blokeringer, som tidligere hæmmede mig. Jeg har fået livsmodet tilbage, fortæller Elisabeth Andreasen fra Randers, som også har en opfattelse af, at andre mennesker lytter til hende på en helt anden måde, end de gjorde før.

Elisabeth er overbevist om, at alle de positive ændringer er en direkte følge af den hjælp, hun har fået hos healer Inge Marie Busk Nielsen. Hun har modtaget healing tre gange i alt. To gange i behandlerens klinik i Mejrup, og en gang over telefonen. De to kender hinanden fra “gamle dage”. De har gået i skole sammen, men mistede så kontakten i en hel del år. For godt to år siden krydsedes deres veje igen hos en fælles bekendt. Elisabeth fortalte sin gamle skolekammerat om de smerter, hun igennem længere tid havde døjet med i hænderne. Lægerne kunne ikke finde ud af, hvad hun fejlede. Blodprøver og røntgenundersøgelser viste intet unormalt. For at udholde smerterne tog Elisabeth dagligt gigtpiller. “Giv mig din hånd,” sagde Inge Marie til hende, og så skete der noget uventet:

- Inge Marie sagde til mig, at jeg for 20 år siden havde haft en forgiftning. Det kunne hun ikke vide noget om, men det var rigtigt nok, for dengang var jeg kommet til at lugte til noget meget stærkt salmiakspiritus. Inge Marie sagde også til mig, at hun skulle hilse fra min mor, som døde i 1993. Min mor ville bare fortælle, at hun var iblandt os. Jeg mærkede noget koldt på min ene kind. “Det er din mor, som aer dig”, sagde Inge Marie til mig.

Efter denne oplevelse var Elisabeths nysgerrighed vakt, og hun tog til Mejrup for at blive healet. Efter tre behandlinger var smerterne væk. I dag har hun for længst lagt gigtpillerne på hylden.

Spirituel healer

Healer Inge Marie Busk Nielsen har været interesseret i alternativ behandling, lige siden for hun 20 år siden stiftede bekendtskab med kinesiologien. Hendes søn havde eksem og havde stor glæde af netop denne behandlingsform. Inge Marie tog kurser i kinesiologi, siden også i kranio sakral terapi, zoneterapi, healing og kanalisering. Hun har haft egen klinik siden 1995. Hun er oprindelig uddannet laborant, og hun har også været organist i 27 år. I dag koncentrerer hun indsatsen omkring healing og kanalisering, for det er  hendes erfaring, at det er det, der virker bedst”.

- Mit livsmål er at hjælpe andre til at finde deres indre kerne, siger Inge Marie, som betragter sig selv som en telefon opad. Hun forklarer, at hun kan høre, hvad de højere mestre fortæller hende. Hun fortolker ikke de beskeder, som hun får ind, hun skal bare give det videre. Beskederne får hun både i form af ord og billeder.

- Jeg forsøger at hjælpe folk på rette vej ved at vise dem de valgmuligheder, der er. For eksempel er der mange, som skal lære ikke at “bære” på andre mennesker. De skal lære ikke at påtage sig andres følelser og problemer for at frigøre sig selv. Noget fysisk har altid en psykisk baggrund, mener Inge Marie.

Hun behandler alle mulige forskellige lidelser. Fra piskesmæld og fibromyalgi til sportsskader, hormon-ubalancer, stress, søvnproblemer osv. Aldersmæssigt har klienterne været fra 10 dage til 92 år.

Yderligere oplysninger: Inge Marie Busk Nielsen, Kobberupvej 99, Mejrup, 7500 Holstebro. Tlf. 97426384. www.IMBN.dk

Healing

Ordet healing er engelsk og betyder helende eller den praksis at hele. På dansk bruges betegnelsen healing om en alternativ behandlingsform, hvis genstand kan være ting, planter, dyr og mennesker.

Der er meget stor individuel variation i den måde, healere praktiserer healing på. Dog beskriver healere næsten altid healing som en overførsel af energi fra healeren - som regel via dennes hænder- til klienten. Energien kan komme fra healeren selv, eller healeren kan opleve at være en kanal for en udefrakommende energi. Nogle healere mener, at evnen til at heale er medfødt, mens andre mener, at det er noget alle kan lære.

Den udefrakommende energi har mange forskellige betegnelser, hvoraf nogle af de mest brugte er højere energi, universel energi, ren energi, højere bevidsthed, Gud, Kristus, ubetinget kærlighed og næstekærlighed. Blandt healere er der dog en udbredt opfattelse af, at der er tale om den samme energi, som blot kaldes noget forskelligt alt afhængigt af den enkelte healers virkelighedsopfattelse og religiøse overbevisning.

Kilde: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling.

Åndelige hjælpere
Nogle healere oplever, at der er åndelige hjælpere tilstede under healingen. De beskrives som ikke-fysiske væsner og omtales som for eksempel engle, mestre, ånder eller afdøde personer. Nogle healere forsøger bevidst at opnå kontakt til sådanne hjælpere, mens andre oplever, at de spontant er til stede. Healerne oplever, at de åndelige hjælpere bidrager med energi og vejledning under healingen. Nogle mener, at den enkelte klient har nogle særlige åndelige hjælpere eller skytsengle og forsøger før healingen at etablere kontakt til disse.

Medier
Nogle healere oplever, at de er medier for afdøde personer under healingen. Ifølge udøvere af denne form for healing indtager en afdød persons ånd healerens krop og udfører herigennem healingen.

Kilde: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling.

Del siden